Følg med

Fremtidens Forstad etableres frem mod 2030. I 2022 er byggeriet af nye boliger i bydelen i gang, samtidig er vi i gang med etablering af ny infrastruktur samt parker i bymidten - og ikke mindst nyt børnehus, der står klar i 2023.

Tidsplan frem mod 2030

Fremtidens Forstad etableres frem mod 2030, hvor ambitionen er, at 1200 nye borgere er kommet til.


Fase 1: 2020 - GENNEMFØRT

 • Vedtagelse af ny rammelokalplan og lokalplan for den 1. boligklynge i den nye bydel
 • Vandløb omlægges
 • Interimsbro og interimsvej anlægges
 • Første byggefelter sættes til salg i bydelen

Fase 2: 2021

 • Infrastruktur, landskabsbearbejdning og bydelsplads i den nye bydel
 • Påbegyndelse af jord- og vandhåndtering i bymidten
 • Yderligere byggefelter sættes til salg
 • Portalbroen (cykel- og gangsti) over Vindinge Å etableres som mødested og forbindelsessti
 • Forbindelsesvej mellem boligklynge 1 og Møllehøjvej etableres
 • Opstart på ny infrastruktur i bymidten, herunder omlægning af Bøgehøjvej

Fase 3: 2022

 • Infrastruktur i bymidten færdiggøres, Bøgehøjvej forventes at åbne for gennemkørsel igen medio 2022
 • Bypark anlægges, forventes klar til brug ultimo 2022
 • Byfælled med sportsfaciliteter anlægges, forventes klar til brug ultimo 2022
 • Første spadestik til ny daginstitution, forventet rejsegilde sommeren 2022

Fase 4:

 • Skoleudvidelse og musikskole primo 2023 til udgangen af 2024
 • Salg af boligarealer ved Byfælled Nord (bymidten)

Fase 5:

 • Infrastruktur og landskabsbearbejdning i boligklynge 2 påbegyndes

Fase 6:

 • Nyt bycentrum med centralt torv (Platformen) anlægges

Fase 7:

 • Ungdomsskole etableres
 • Infrastruktur og landskabsbearbejde i boligklynge 3 påbegyndes

Fase 8:

 • Multihal påbegyndes

Fase 9:

 • Multihal færdiggøres