Byudviklingsprojektet

Bæredygtighed er helt centralt i udviklingen af Årslev. Det betyder bl.a. at alle boliger og områder i byudviklingen som minimum skal opnå guld i DGNB-certificering.

Fremtidens forstæder skal forene vores ønske om fællesskaber, hvor vi dels sammen passer på naturens ressourcer, dels håndterer de klimaudfordringer, der måtte være, på en rekreativ og klog måde.

Udviklingen af Årslev rummer etablering af en ny bæredygtig by del og et moderne bycentrum. Tre centrale hovedgreb i udviklingen er at skabe:

  1. Gode rammer for fællesskaber
  2. Bæredygtighed i alle dets aspekter
  3. Robuste klimaløsninger

 

Bæredygtighed i alle dets aspekter

I Årslev arbejder vi ambitiøst med at realisere en bæredygtig by med afsæt i byens unikke, sociale fællesskaber og skabe yderligere rammer for fællesskaber. Derfor er både den nye bydel og det nye bycentrum bygget op med plads til fællesskab både i helt nære og byens store fællesskab.

Udvikling af bycentrum og bydel tager desuden afsæt i et koncept om cirkulær økonomi, hvor genbrug og genanvendelse tænkes ind. Vi har derfor også fokus på up- og recyklede materialer som alternativ til nye materialer.

Regnvand i byens våde områder samles i regnvandssøer og skaber et rekreativt byområdet for byens indbyggere.

Luk alle
Åben alle

Ny bydel

Den nye bydel ligger på det i et ualmindeligt smukt landskab med Vindinge Å som overgang mellem den eksisterende by og den nye bydel. Et attraktivt vådområde, der både adskiller og binder det nye og det gamle sammen.

Tre klynger giver plads til landskabet
Med inspiration fra fynske herregårdsanlæg er bebyggelserne samlet i tre klynger omkring et fælles torv. Bebyggelserne fremstår som samlede enheder, der tilpasses terrænets form og forstærker det eksisterende landskab. Landskabet bliver derved det, som binder den nye og den eksisterende bydel sammen.

De tre store boligklynger har fået navnene Skovbrynet, Ådalen og Bakkedraget, der refererer til den enkelte klynges unikke placering. Boligklyngerne byder på forskellige boligtyper og vil kunne rumme alt fra seniorfællesskab og økokollektiv til familieboliger og ungdomsboliger.

Ny bymidte

Kultcenteret Polymerens arkitektur er inspirationen i dannelsen af den nye bymidte, hvor fabriksmotivet.

Bymidten får således en stærk urban karakter. Bymidten skal som Polymeren være drevet af fællesskabet. Visionen er en bymidte, hvor kreativitet, energi og aktivitet sprudler.

For at skabe en attraktiv og urban bymidte fortættes området med attraktive boliger. Boligerne er med til at skabe liv og lys i bymidten uden for de offentlige tilbuds åbningstider.

Trafik i forbindelse med Byudviklingen

Byudviklingen i Årslev betyder også, at der er perioder, hvor der vil være tung trafik på vejene, når der fx køres grus og byggematerialer.


Som indbygger i Årslev vil man i de kommende år opleve en øget mængde tung trafik til og fra bymidten og den nye bydel. I bymidten vil bl.a. opførelse af ny daginstitution og udbygning af skolen, men også etablering af et bytorv skabe øget kørsel.

Følgende veje bliver berørt af kørsel til byudviklingsområderne:

  • Lundegårdsvej-Overvejen-Bøgeholmvej- Stationsvej (juli 21-januar 22)
  • Overvejen-Stationsvej og Lundegårdsvej-Overvejen-Stationsvej (september 21-januar 22)
  • Tværvej-Stationsvej (juni 2021-januar 22)
  • Espegyden-Stationsvej (juni 21-januar 22)
  • Espegyden-Torpegårdsvej-Møllehøjvej (juni 21-januar 22)

Alternative cykelruter

Grundet den tunge trafik opfordres skoleeleverne til at finde alternative cykelruter til og fra skole. Vi har udarbejdet fem forslag til cykelruter, der forbinder hhv. byens områder med hhv. Broskolen og Sdr. Nærå Friskole.

Sort rute - forbinder den vestlige del af Årslev med Broskolen. Der skal cykles nord på op til supercykelstien og ind via Lundegårdsparken og Bøgeparken. Afstand fra Banevej til Bøgeparken er på ca. 2,2 km.

Rød rute - er en grussti, der forbinder det nordlige Sdr. Nærå med Broskolen. Der skal cykles fra Enggårdsvej og frem til Bøgeparken. Stien er velegnet i tørt og lyst vejr. Strækningen er på ca. 1,2 km.

Blå rute - forbinder området ved Broskolen med Sdr. Nærå Friskole, med en afstikker ud til Møllehøjkvarteret. Længste strækning på ruten er er ca. 2,5 km.

Grøn rute - forbinder den sydlige og sydvestlige del af Årslev med Broskolen. Ruten går fra Stationsvej til Bøgeparken via Håndværkervangen. Strækningen er på ca. 1,2 km.
Denne rute er tænkt til de lidt større børn, da man skal krydse Overvejen. Mindre børn anbefales at benytte den sorte rute, hvor krydsning af Overvejen og Lundegårdsvej er mere trafiksikker.

Adgang til Møllehøjskoven begrænset

Frem til nytår vil store dele af den såkaldte ’sommerfugl’-grund været lukket for offentlig adgang. Området lukkes af sikkerhedsmæssige årsager, da der i forbindelse med anlæg af broer, pladser, veje mv. vil være mange store maskiner i gang i den kommende bydel. Dog vil der fra fredag aften kl. 18 samt lørdag og søndag være adgang til Møllehøjskoven.