Byudviklingsprojektet

Bæredygtighed er helt centralt i udviklingen af Årslev. Det betyder bl.a. at alle boliger og områder i byudviklingen som minimum skal opnå guld i en DGNB-certificering.

Fremtidens forstad skal forene ønsket om stærke fællesskaber i hverdagen, og hvor vi sammen passer på naturens ressourcer, håndterer de klimaudfordringer, der måtte være og gør det på en rekreativ og klog måde.

Udviklingen af Årslev rummer etablering af en ny bæredygtig bydel Sommerfuglen og et attraktivt bycentrum. Tre centrale hovedgreb i udviklingen er at skabe:

  • Gode rammer for fællesskaber
  • Bæredygtighed i alle dets aspekter
  • Robuste klimaløsninger

 

Bæredygtighed i alle dets aspekter

I Årslev arbejder vi ambitiøst med at realisere en bæredygtig by med afsæt i byens unikke, sociale fællesskaber og skabe yderligere rammer for fællesskaber. Derfor er både den nye bydel og det nye bycentrum bygget op med plads til fællesskab både i det helt nære og i byens store fællesskab.

Udvikling af Årslevs bycentrum og bydel tager desuden afsæt i et koncept om cirkulær økonomi, hvor genbrug og genanvendelse tænkes ind. Vi har derfor også fokus på up- og recyklede materialer som alternativ til nye materialer i de projekter hvor det er muligt og giver mening.

Regnvand i byens våde områder samles i regnvandssøer og skaber rekreative områder for byens indbyggere og bedre forhold for dyr og planter, så biodiversiteten højnes.

Luk alle
Åben alle

Ny bydel

Den nye bydel ligger i et ualmindeligt smukt landskab med Vindinge Å som overgang mellem den eksisterende by og den nye bydel. Og Pederstrup bæk som smukt blåt element i landskabet.

Tre klynger giver plads til landskabet

Med inspiration fra fynske herregårdsanlæg er bebyggelserne samlet i tre klynger omkring et fælles torv. Bebyggelserne fremstår som samlede enheder, der tilpasses terrænets form og forstærker det eksisterende landskab. Det giver plads til grønne kiler mellem bebyggelsen, hvor alle årslevs borgere sikres adgang til naturen og det omkringliggende landskab.

De tre store boligklynger har fået navnene Skovbrynet, Ådalen og Bakkedraget, der refererer til den enkelte klynges unikke placering. Boligklyngerne byder på forskellige boligtyper og forventes at komme til at rumme alt fra seniorfællesskab og økokollektiv til familieboliger og ungdomsboliger.

Ny bymidte

Kultcenteret Polymerens arkitektur er inspirationen i dannelsen af den nye bymidte, hvor fabriksmotivet gentages i de nye byggerier som kommer til.

Bymidten får således en stærk urban karakter. Bymidten skal som Polymeren være drevet af fællesskabet. Visionen er en bymidte, hvor kreativitet, energi og aktivitet sprudler.

For at skabe en attraktiv og urban bymidte fortættes området med attraktive boliger. Boligerne er med til at skabe liv og lys i bymidten uden for de offentlige tilbuds åbningstider.

Trafik i forbindelse med Byudviklingen

Byudviklingen i Årslev betyder også, at der er perioder, hvor der vil være tung trafik på vejene, når der fx køres grus og byggematerialer.

Som indbygger i Årslev vil man i de kommende år opleve en øget mængde tung trafik til og fra bymidten og den nye bydel. I bymidten vil bl.a. opførelse af ny daginstitution og udbygning af skolen, men også etablering af et bytorv skabe øget kørsel.


Alternative cykelruter

Grundet den tunge trafik opfordres skoleeleverne til at finde alternative cykelruter til og fra skole. Vi har udarbejdet fem forslag til cykelruter, der forbinder hhv. byens områder med hhv. Broskolen og Sdr. Nærå Friskole.

Sort rute - forbinder den vestlige del af Årslev med Broskolen. Der skal cykles nord på op til supercykelstien og ind via Lundegårdsparken og Bøgeparken. Afstand fra Banevej til Bøgeparken er på ca. 2,2 km.

Rød rute - er en grussti, der forbinder det nordlige Sdr. Nærå med Broskolen. Der skal cykles fra Enggårdsvej og frem til Bøgeparken. Stien er velegnet i tørt og lyst vejr. Strækningen er på ca. 1,2 km.

Blå rute - forbinder området ved Broskolen med Sdr. Nærå Friskole, med en afstikker ud til Møllehøjkvarteret. Længste strækning på ruten er er ca. 2,5 km.

Grøn rute - forbinder den sydlige og sydvestlige del af Årslev med Broskolen. Ruten går fra Stationsvej til Bøgeparken via Håndværkervangen. Strækningen er på ca. 1,2 km.
Denne rute er tænkt til de lidt større børn, da man skal krydse Overvejen. Mindre børn anbefales at benytte den sorte rute, hvor krydsning af Overvejen og Lundegårdsvej er mere trafiksikker.

Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev

Faaborg-Midtfyn Kommune  investerer i disse år i en omfattende byudvikling, der både rummer etablering af en ny, bæredygtig bydel og et nyt moderne centrum. Der er allerede gennemført investeringer i bl.a. infrastruktur, ny daginstitution, byggemodning i bydel, etablering af ny bypark til læring og klimasikring og en idrætsfælled til skolens idrætsundervisning og byens brug i øvrigt.  I 2024 følger skoleudvidelse og musikhus., og i 2025 et nyt samlende bytorv mellem skole og hal.