Entreprenør på anlægsarbejde i Årslev er gået konkurs

Barslund, som er hovedentreprenør på de store kommunale anlægsarbejder i den nye bydel i Årslev, er gået konkurs. Det forsinker dele af arbejdet med Fremtidens Forstad.

Barslund, som er hovedentreprenør på de store kommunale anlægsarbejder i den nye bydel i Årslev, er gået konkurs. Det forsinker dele af arbejdet med Fremtidens Forstad.

Onsdag meddelte entreprenørfirmaet Barslund, at det er gået konkurs, og det får betydning for anlægsarbejdet i den nye bydel i Årslev, der nu er sat i bero på ubestemt tid.

Det samlede anlægsprojekt i bydelen er cirka halvvejs, og alle veje er anlagt og kan bruges til transport, selvom de ikke er helt færdige. Det betyder, at den private investor Humlebo Gruppen, der skal opføre de nye boliger i Klynge 1, kan fortsætte deres arbejde, og konkursen får umiddelbart ikke konsekvenser for byggeriet. Bymidteprojektet og byggeriet af den nye daginstitution bliver heller ikke påvirket.

Faaborg-Midtfyn Kommune går nu i aktiv dialog med kuratorerne med det klare mål at få genopstartet anlægsarbejdet hurtigst muligt. Det fortæller direktør Lone Wenzell.

”Vi er meget ærgerlige over Barslunds konkurs og den forsinkelse, som konkursen giver anlægsarbejdet i Fremtidens Forstad. Vi går nu dialog med kuratorerne, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få en hurtig afklaring, så vi hurtigt kan få gang i anlægsarbejdet igen,” siger Lone Wenzell.

Veje og fjernvarme sat i bero

Konkret betyder konkursen, at der er en række projektelementer, der nu er sat i bero og må afvente kuratorernes løsning.

Det handler om den endelige færdiggørelse af veje og stier i bydelen, herunder brolægning og indretning af pladser og fortove. Færdiggørelsen af bilbroerne over Vindinge Å og Pederstrup Bæk forsinkes også, men her er der etableret en midlertidig bro.

Træbroen, også kaldet Portalbroen, som skal lede cykler og gående tørskoet over Vindinge Å forventer at gå fri, da det er et selvstændigt projekt, hvor Barslund ikke er direkte involveret.

Færdiggørelsen af landskabet i de grønne kiler, herunder etablering af regnvandsbassiner, kommer dog også til at ligge stille, indtil der findes en ny løsning. Fjernvarmeforsyningen til den nye bydel rammes også af konkursen, da det er en opgave, som Barslund skulle have udført.

Bymidte og ny daginstitution bliver ikke ramt

Hele bymidteprojektet med blandt andet omlægningen af Bøgehøjvej, etablering af regnvandsbassiner mv. bliver i første omgang ikke berørt af konkursen, da det anlægsarbejde bliver udført af en anden hovedentreprenør.

Byggeriet af en ny daginstitution i Årslevs bymidte bliver heller ikke påvirket.