Bæredygtig byudvikling opnår DGNB-certifikat i guld

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået papir på, at byudviklingsplanerne i forstaden Årslev kan opnå guld i bæredygtighedscertificeringen DGNB. Plancertificeringen er en garanti for – for både borgere og investorer – at byområdet og byggeriet bliver bæredygtigt.

Ambitionen er klar. Opførelsen af fremtidens forstad i Årslev skal være bæredygtig. Lige fra de første tanker og dialoger med borgerne til det færdige byområde. Green Building Council Denmark har tildelt byområdet DGNB-plancertifikat i guld.

Det glæder borgmester Hans Stavnsager (S):

”Nu har vi fået papir på, at vores allerede gennemførte processer og de mange anlægsopgaver, vi står lige over for, lever op til høje bæredygtighedsstandarder. Det er vigtigt, at vi som kommuner går forrest og stiller høje krav til alt fra byggematerialer til indeklima, energiforbrug og klimahåndtering, når vi bygger nyt.”

Direktør Mette Qvist i Green Building Council Denmark fortæller om plancertificeringen:

”Med projektet i Årslev er der sat en streg under, at DGNB og høje ambitioner for bæredygtighed også er relevant uden for de store byer. Både de kommende beboere og kommunen som helhed får glæde af certificeringen, der er et kvalitetsstempel, der viser, at man har indtænkt bl.a. klima, biodiversitet og social mangfoldighed i planlægningen.”

Årslev er det første byområde på Fyn, der opnår plancertificeringen.

Fakta om DGNB for byområder

DGNB er oprindeligt en tysk bæredygtighedscertificering til at måle og dokumentere bæredygtighed i byggeri. Standarden er oversat til dansk og tilpasset danske forhold.

DGNB for byområder består af en samling kriterier og herunder en række underkriterier, der tilsammen benyttes til at evaluere byområdet. Kriterierne er inddelt i fem temaer: Proceskvalitet, Miljømæssig Kvalitet, Økonomisk Kvalitet, Sociokulturel og Funktionel kvalitet og Teknisk Kvalitet.

Udvikling af byområder tager typisk flere år. Derfor kan et byområde certificeres i tre faser, der afspejler byområdets udvikling. De tre faser er Plancertificering, Midtvejscertificering og Endelig Certificering. (Kilde: dk-gbc.dk)