To arkitektkonkurrencer

I 2018 har der været gennemført to arkitektkonkurrencer om at tegne hhv. en bæredygtig bydel og en samlende bymidte. Vinderne blev kåret den 6. november 2018. Her kan du læse alt om konkurrencerne.

Kommunalbestyrelsen har derfor gennemført to arkitektkonkurrencer for at få visionære bud på, hvordan bymidten skal udvikles, og hvordan en helt ny bydel skal smelte sammen med Årslev og Sdr. Nærå.

Opgaven for 10 prækvalificerede arkitekthold har været:

  • at udvikle en bymidte, der binder byområderne bedre sammen.
  • at udvikle en ny bæredygtig bydel på ca. 20 ha og styrke bosætning af forskellige familiestørrelser og boformer.

Opgaven er løst med afsæt i det stærke sammenhold og engagement, der er omkring Polymeren og med rod i stærke traditioner i de to oprindelige landsbyer.

Fælles for de to arkitektkonkurrencer er, at de med deres resultater skal tilføje nye kapitler til fortællingen om Årslev-Sdr. Nærå og Fremtidens Forstad.

To vinderprojekter

Tegnestuen Vandkunsten og underrådgiverne Bactocon Aps, Raw Mobility Aps og DEM & Esbensen vandt arkitektkonkurrencen om at tegne en bæredygtig bydel.

Holscher Nordberg Architecture and planning og underrådgiverne STED Landskabsarkitekter, URBAN CREATORS, Fjerring Ingeniører og Birgit Paludan (konsulent på klimatilpasning) vandt arkitektkonkurrencen om at tegne en samlende bymidte.

Se de to vinderprojekter og den efterfølgende viderebearbejdning af de to projekter.