Hundredvis af idéer

Borgerne i Årslev-Sdr. Nærå har bidraget med 100vis af ideer og kommentarer til udvikling af Fremtidens Forstad.

Byens borgere er ved adskille lejligheder kommet med idéer til, hvordan Årslev-Sdr. Nærå skal udvikle sig:
Bedre cykelstier · sansepark · klimatilpasning · vandelementer, plaske, lege, berolige, samlingselementer · torvedag/torvehal · udearealer med lys, park og aktiviteter · samarbejde mellem skole, foreninger og Polymeren · sammenhængskraft mellem gammel og ny bydel · vandet ved åen, brug det rekreativt · rummeligt fællesskab, hvor vi passer på hinanden · alt må ikke være færdigplanlagt · byggeri for alle aldre · bofællesskaber til seniorer · multifunktionelle gæstehuse · iværksætterboliger, hvor man arbejder og bor samme sted · høj arkitektonisk kvalitet i det nye, men også i det eksisterende byggeri og byrum · befolkningstilgang kræver opgradering af lokale fritidsfaciliteter · portalen må ikke blot blive et bindeled, den skal også være ”sit eget sted” · grøn/urban beplantning vil inspirere til at bruge området aktivt...