Frem mod 2030

Fremtidens Forstad etableres frem mod 2030. I 2021 tager vi for alvor hul på realiseringen med ny infrastruktur og etablering af de første boliger i den nye bydel.

Fremtidens Forstad etableres frem mod 2030, hvor ambitionen er, at 1200 nye borgere er kommet til.

Fase 1: 2020 - GENNEMFØRT

 • Vedtagelse af ny rammelokalplan og lokalplan for den 1. boligklynge i den nye bydel
 • Vandløb omlægges
 • Interimsbro og interimsvej anlægges
 • Første byggefelter sættes til salg i bydelen

 

 

Fase 2: 2021

 • Infrastruktur, landskabsbearbejdning og bydelsplads i den nye bydel
 • Påbegyndelse af jord- og vandhåndtering i bymidten
 • Yderligere byggefelter sættes til salg
 • Portalbroen (cykel- og gangsti) over Vindinge Å etableres som mødested og forbindelsessti
 • Forbindelsesvej mellem boligklynge 1 og Møllehøjvej etableres
 • Ny infrastruktur i bymidten, herunder omlægning af Bøgehøjvej

 

 

Fase 3: 2022

 • Infrastruktur i bymidten færdiggøres
 • Bypark anlægges
 • Byfælled med sportsfaciliteter anlægges
 • Ny daginstitution etableres

 

 

Fase 4

 • Skoleudvidelse og musikskole påbegyndes
 • Salg af boligarealer ved Byfælled Nord (bymidten)

 

 

Fase 5

 • Skoleudvidelse og musikskole fortsættes
 • Infrastruktur og landskabsbearbejdning i boligklynge 2 påbegyndes

 

 

Fase 6

 • Nyt bycentrum med centralt torv (Platformen) anlægges

 

 

 

Fase 7

 • Ungdomsskole etableres
 • Infrastruktur og landskabsbearbejde i boligklynge 3 påbegyndes

 

 

Fase 8

 • Multihal påbegyndes

 

 

 

 

Fase 9

 • Multihal færdiggøres