Borgermøde om lokalplaner i Fremtidens Forstad i Årslev-Sdr. Nærå

I efteråret kunne vi præsentere to spændende vinderprojekter i arbejdet med at skabe Fremtidens Forstad i Årslev-Sdr. Nærå. Nu skal vi i gang med at realisere vinderprojekterne – et vigtigt skridt er at udarbejde nye lokalplaner for hhv. den samlende bymidte, den nye bæredygtige bydel og portalområdet.

Inden vi sætter pen til papir, inviteres du til at komme med dine input og evt. bekymringer til planarbejdet.

Deltag i borgermøde om lokalplanerne i Fremtidens forstad torsdag den 11. april kl. 19.00 på Polymeren, port 10.

På mødet præsenterer vi kort de to vinderprojekter og orienterer om processen med udarbejdelse af lokalplanen. Lokalplanerne vil komme i off entlig høring, når der er udarbejdet forslag. Borgermødet den 11. april er for at få borgernes kommentarer, inden at arbejdet går i gang.

Vi holder åbent i byværkstedet på Polymeren fra kl. 16-18, både torsdag den 11. april og torsdag den 25. april. Her er det også muligt at høre om vinderprojekterne og give sine kommentarer til planlægningen.