Yderligere oplysninger

Projektleder Birgit Sønderskov Weber, 72 53 20 78

Pressekontakt Annette Wognsen Frederiksen, mobil 72 53 11 73

Borgermøde om lokalplaner for ny bymidte og ny bydel

Mandag den 4. november inviteres borgere og aktører i Årslev-Sdr. Nærå til borgermøde om nye lokalplaner for hhv. ny bymidte og ny bydel. Har man ikke mulighed for at deltage i borgermødet, er der åbent i byværkstedet den 13. november og tirsdag den 3. december.

To nye lokalplaner for henholdsvis ny bymidte og ny bydel i Årslev-Sdr. Nærå er i disse dage i høring. På mandag er borgere og andre interesserede inviteret til et borgermøde om lokalplanerne. På mødet bliver lokalplanerne præsenteret, og der bliver mulighed for at drøfte, kommentere og stille spørgsmål til planerne.

Borgermødet finder sted på Polymeren

De to lokalplaner sætter retningen for udviklingen af de to områder. Vedtagelse af lokalplanerne vil gøre det muligt at gå i gang med infrastruktur, etablering af grønne områder og ny daginstitution. Der vil skulle udarbejdes nye, detaljerede lokalplaner i takt med udvikling skrider frem, således forventes lokalplan for de første boliger at komme i høring primo i 2020.

Byværkstedet på Polymeren er desuden åbent onsdag den 13. november og tirsdag den 3. december fra kl. 15-17, hvor man kan komme forbi og høre mere om de to arkitektforslag, som de to lokalplaner tager afsæt i.

De to lokalplaner er i høring frem til 10. december.