Yderligere oplysninger, kontakt:

Byplanlægger Trine Hedegård Jensen
tlf. 72 53 20 81

Pressekontakt Annette Wognsen Frederiksen
tlf. 72 53 11 73

 

 

Bøgehøjvej i Årslev lukkes midlertidigt for gennemkørende trafik

Fra mandag den 11. oktober 2021 lukkes Bøgehøjvej midlertidigt for gennemkørende trafik. Det sker i forbindelse med kommunens arbejde med Fremtidens Forstad i Årslev, som bl.a. omfatter byudvikling i bymidten. Busstoppested flyttes, ligesom sti lukkes midlertidigt.

Faaborg-Midtfyn Kommune står over for at bygge en ny daginstitution, skolen skal udvides og renoveres, og der skal anlægges nye grønne områder med bypark og idrætsfaciliteter. Det skaber tung trafik i bymidten og af hensyn til sikkerheden lukkes Bøgehøjvej midlertidigt.

Det sker fra mandag morgen. Ærinde- og beboerkørsel vil være tilladt. I perioden vil det altså ikke være muligt at tilgå hallen og skolen fra Stationsvej, men kun fra Overvejen.

I samme periode vil der blive udført kloak- og ledningsarbejde. 

Lukning af sti

Stien fra Æblehaverne til Bøgehøjvej lukkes ligeledes i forbindelse med byfornyelsen og åbnes igen, når den nye Bøgehøjvej står færdig. Derfor henvises til alternative cykelruter, der kan ses på aarslev.fmk.dk og på skilte ved skolen.

Flytning af busstoppested rute 340-341

Lukningen af Bøgehøjvej påvirker også busserne, der på rute 340-341 i stedet kører ad Tværvej. Busserne standser derfor ikke ved stoppestederne Bøgehøjvej/Stationsvej og Bøgehøjskolen.

Elever, der skal til og fra Bøgehøjskolen, kan i stedet benytte et nyt stoppested på Overvejen, over for skolen.

Rute 340-341 får derfor ny køreplan, hvor afgangstiderne også er justeret.

Gangsti over Bøgehøjvej for skoleelever og gående

For at højne sikkerheden for skolebørnene der skal tur/retur fra skolen til hallen og omkringliggende arealer, etablere kommunen en gangbro hen over vejen.