To dommerkomiteer

Det er to nedsatte dommerkomiteer, der har valgt vinderprojekterne for hhv. en samlende bymidte og en bæredygtig bydel.

Fremtidens Forstad etableres frem mod 2030, hvor ambitionen er, at 1200 nye borgere er kommet til.

Næste skridt er udarbejdelse af en udviklingsplan, samtidig begynder lokalplanlægningen for bymidten og den nye bydel, hvor der både vil være borgerinvolvering og høringer.

Samarbejde mellem byens borgere og kommunen er vigtigt, når planerne skal omsættes til virkelighed – eksempelvis via midlertidige aktiviteter, events og håndgribelige fællesskaber i bymidten og portalområdet.