Trafik

Der er plads til både gående, cylister og biler i den nye bydel.

Den nye bydel bliver trafikalt betjent fra bymidten via Stationsvej, samt fra Årslev Ny Byvej der danner en direkte kobling til bymidten og Stationsvej fra Møllehøjvej i øst. Dermed skabes der opkobling til vejene mod øst og Sdr. Nærå, for både bilister og cyklister.

De sekundære forbindelser til boligklynge to og tre, er tænkt som alternative forbindelser, hvor der kun vil færdes lokal trafik og stitrafik.

Årslev Ny Byvej anlægges så den tilladte hastighed kan skiltes til 50 km/t. Fra Møllehøjvej i øst frem til sommerfuglen, anlægges vejen som beskrevet i programmet. Herefter følger vejen skovlinjen inden den svinger ind igennem den første boligklynge, for senere at blive forbundet med Stationsvej.