Trafik i forbindelse med byudviklingen

Byudviklingen i Årslev betyder også, at der er perioder, hvor der vil være tung trafik på vejene, når der fx køres grus og byggematerialer.

Som indbygger i Årslev vil man i de kommende år opleve en øget mængde tung trafik til og fra bymidten og den nye bydel. I bymidten vil bl.a. opførelse af ny daginstitution og udbygning af skolen, men også etablering af et bytorv skabe øget kørsel.

Følgende veje bliver berørt af kørsel til byudviklingsområderne:

  1. Lundegårdsvej-Overvejen-Bøgeholmvej- Stationsvej (juli 21-januar 22)
  2. Overvejen-Stationsvej og Lundegårdsvej-Overvejen-Stationsvej (september 21-januar 22)
  3. Tværvej-Stationsvej (juni 2021-januar 22)
  4. Espegyden-Stationsvej (juni 21-januar 22)
  5. Espegyden-Torpegårdsvej-Møllehøjvej (juni 21-januar 22)

Se også kort

Alternative cykelruter

Grundet den tunge trafik opfordres skoleeleverne til at finde alternative cykelruter til og fra skole. Vi har udarbejdet fem forslag til cykelruter, der forbinder hhv. byens områder med hhv. Broskolen og Sdr. Nærå Friskole.

Se overblik over de fem ruter.

Sort rute - forbinder den vestlige del af Årslev med Broskolen. Der skal cykles nord på op til supercykelstien og ind via Lundegårdsparken og Bøgeparken. Afstand fra Banevej til Bøgeparken er på ca. 2,2 km.

Se sort rute på kort.

Rød rute - er en grussti, der forbinder det nordlige Sdr. Nærå med Broskolen. Der skal cykles fra Enggårdsvej og frem til Bøgeparken. Stien er velegnet i tørt og lyst vejr. Strækningen er på ca. 1,2 km.

Se rød rute på kort.

Blå rute - forbinder området ved Broskolen med Sdr. Nærå Friskole, med en afstikker ud til Møllehøjkvarteret. Længste strækning på ruten er er ca. 2,5 km.

Se blå rute på kort.

Grøn rute - forbinder den sydlige og sydvestlige del af Årslev med Broskolen. Ruten går fra Stationsvej til Bøgeparken via Håndværkervangen. Strækningen er på ca. 1,2 km.
Denne rute er tænkt til de lidt større børn, da man skal krydse Overvejen. Mindre børn anbefales at benytte den sorte rute, hvor krydsning af Overvejen og Lundegårdsvej er mere trafiksikker.

Se grøn rute på kort.

Foto af overblik kommer

Adgang til Møllehøjskoven begrænset

Frem til nytår vil store dele af den såkaldte ’sommerfugl’-grund været lukket for offentlig adgang. Området lukkes af sikkerhedsmæssige årsager, da der i forbindelse med anlæg af broer, pladser, veje mv. vil være mange store maskiner i gang i den kommende bydel. Dog vil der fra fredag aften kl. 18 samt lørdag og søndag være adgang til Møllehøjskoven.

Se vedhæftede kort for afgrænsning af areal.