Bæredygtighed

Bæredygtighed er helt centralt i udviklingen af Årslev. Det betyder bl.a. at alle boliger og områder i byudviklingen som minimum skal opnå guld i DGNB-certificering.

Fremtidens forstæder skal forene vores ønske om fællesskaber, hvor vi dels sammen passer på naturens ressourcer, dels håndterer de klimaudfordringer, der måtte være, på en rekreativ og klog måde.

Udviklingen af Årslev rummer etablering af en ny bæredygtig by del og et moderne bycentrum. Tre centrale hovedgreb i udviklingen er at skabe:

  1. Gode rammer for fællesskaber
  2. Bæredygtighed i alle dets aspekter
  3. Robuste klimaløsninger

 

 

Bæredygtighed i alle dets aspekter

I Årslev arbejder vi ambitiøst med at realisere en bæredygtig by med afsæt i byens unikke, sociale fællesskaber og skabe yderligere rammer for fællesskaber. Derfor er både den nye bydel og det nye bycentrum bygget op med plads til fællesskab både i helt nære og byens store fællesskab.

Udvikling af bycentrum og bydel tager desuden afsæt i et koncept om cirkulær økonomi, hvor genbrug og genanvendelse tænkes ind. Vi har derfor også fokus på up- og recyklede materialer som alternativ til nye materialer. 

Regnvand i byens våde områder samles i regnvandssøer og skaber et rekreativt byområdet for byens indbyggere.