Fire grønne korridorer

Der bliver fire grønne korridorer i bymidten, som skal binde bymidten sammen med landskabet.

Bymidten bindes sammen med sine omgivelser gennem fire landskabsrum – de grønne korridorer. De grønne korridorer er forbindelsesled, der samtidig fungerer som grønne aktivitets- og pauserum i bymidten og skaber plads til rekreative formål i forbindelse med skolen, hallen, institutionerne, stationen og bymidtens boligområder.

De fire grønne korridorer har hver sin identitet og hver sit landskabsmotiv og består af BYFÆLLEDEN, BYPARKEN, BYSTIEN og BYKORRIDOREN. Fælles for dem er, at den natur, man møder her, er af en anden karakter end den, man møder i landskabet - det er en bynatur, der tilpasser sig den urbane bymidtes principper. Alle fire korridorer er trygge forbindelser i byen med god belysning og gode stier med fast underlag, de fremstår grønne og de håndterer lokal afledning af regnvand.