Gårdrum

Beboerne i den nye bydel får fælles gårdrum, hvor man kan mødes til uformel hygge, dyrke havelivet og børnene kan lege.

I gårdrummet udfolder boligernes haveliv sig. Gården tænkes som en semiprivatzone, et mødested for beboerne i den enkelte karre, hvor skalaen er mindre og hvor der udover parkering også findes træer og lommer af grønt, hvor boldspil, leg og fælles ophold kan udfolde sig. Belægninger varieres mellem faste adgangstier og mere uformelle grusstier, og afbrydes af større flader af støbt beton med jævn overflade til hinkebanen, løbehjulet og cykeltræning.