Boliger i landskabet

Udsyn til landskabet og muligheder for fællesskab kommer til at præge den nye bydel på sommerfuglgrunden i Årslev.

Den nye bydel ligger på det, vi kalder sommerfuglen i et ualmindeligt smukt landskab med Vindinge Å som overgang mellem den eksisterende by og den nye bydel. Et attraktivt vådområde, der både adskiller og binder det nye og det gamle sammen.

Tre klynger giver plads til landskabet
Med inspiration fra fynske herregårdsanlæg er bebyggelserne samlet i tre klynger omkring et fælles torv. Bebyggelserne fremstår som samlede enheder, der tilpasses terrænets form og forstærker det eksisterende landskab. Landskabet bliver derved det, som binder den nye og den eksisterende bydel sammen.

De tre store boligklynger har fået navnene Skovbrynet, Ådalen og Bakkedraget, der refererer til den enkelte klynges unikke placering. Boligklyngerne byder på forskellige boligtyper og vil kunne rumme alt fra seniorfællesskab og økokollektiv til familieboliger og ungdomsboliger.

Se skitse