Bæredygtighed

Bæredygtighed går igen i den nye bydel - både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Det gælder både, når vi taler om valg af materialer, energiforsyning, mobilitet og rammer for fællesskabet.

Vinderprojektet for bydelen lægger op til, at fremtidigt byggeri udvikles med fokus på bæredygtig arkitektur, bygningsdesign, indeklima, energi, materialer og drift. I bebyggelsesplanen er der lagt vægt på at sikre optimerede forhold vedrørende sollys og vindforhold.

Der lægges stor vægt på, at regnvand er en vigtig ressource, og at der bør arbejdes videre med muligheden for nyttiggørelse. Der skal også arbejdes videre med kvalitetskrav til materialer samt energioptimering og bæredygtig energiforsyning.

Se oversigtskort